นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า: อันตรายจริงหรือไม่?

นิโคติน เป็นสารเสพติดที่พบในบุหรี่ ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า นิโคตินส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ผลกระทบของนิโคติน ระบบประสาท: นิโคตินกระตุ้นระบบประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัว ผ่อนคลาย และลดความเครียด สมอง: นิโคตินส่งผลต่อพัฒนาการสมอง 特にในเด็กและเยาวชน หัวใจ: นิโคตินเพิ่มความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ปอด: นิโคตินอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ มะเร็ง: นิโคตินเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอ่อน นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณนิโคตินแตกต่างกันไป นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็ว นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อเด็กและเยาวชนมากกว่านิโคตินในบุหรี่มวน…